Przedsiębiorstwo Państwowe "ROBUT"
w Nowym Wi¶niczu, 32-720 Nowy Wi¶nicz

e-mail: ppo@butyrobocze.pl; robut11@wp.pl
Roboty budowlane: bud.robut@wp.pl

 

Dyrektor:

Główny Księgowy:

Dział sprzedaży:

Dział zaopatrzenia:

FAX:

601 546 057

14 612 83 98

14 612 82 85

698 618 208

14 612 83 32

 
   

BSRz Kraków o/Nowy Wi¶nicz
08 8589 0006 0230 0000 0215 0003
 
 
  Design by HBL Studio